Inona ny zavatsoa azo avy aminy Gombo ?

 

Fomba fampiasanao azy!
1 verre d’eau + 3 ou 4 pièces de gombo
Alonanao ny alina dia sotroinao ny maraina vao mifoha mbola tsy nisakafo ary atao mandritra ny 3 semaines mba ho sitrana tsara enao !

 IRETO AVY NO ZAVATRA SITRANY ARY METY HANAMPY BE DIA BE IREO MITADY ZAZA IHANY KOA

1-FIBRE : Betsaka fibre ny Gombo ary afaka manampy anao @ Toxines dans les intestins
2-DIABÈTE: Maampy @ fanena ny sucre dans le sang ary mistable ny GLYCÉMIE ihany koa
3-GROSSESSE : NY GOMBO dia betsaka ny folates izay ahitana ny mpamokatra ny Foetus.

Ary manakana ny fausse couche ihany koa izay misy tsy tsy fetezany ao @ tube neural du foetus
4-NY TAOLANA : Ny Gombo dia betsaka Vitamine K ary manamafy ny taolanaمary manakama ny ostéoporose
5 ASTHME : Ny Gombo dia betsaka vitamine C ary antioxydants & anti-inflammatoire noho izany dia manasitrana ny asthme na ny crise d’asthme
6-LES PROBLÈMES RESPIRATION! Ny raviny na ny fleur-ny atao thé  dia manasitrana ny Pneumonie & Bronchite ary Rhume & grippe
7-CONSTIPATION : Ny fibre ao @ gombo dia manamora ny absorption adéquate de l’eau ary karazana lubifient hoan’ny gros intestin noho izany dia karazana Laxatif naturel ny gombo
8- COUP DE SOLEIL: Ho anao Zay manana olana may ny masoandro dia tsara raha mihinana ilay gombo mba hisoulagena ny faiblesse & l’épuisement de la chaleur
9-CANCER DU CÔLON: Ny fibre @ gombo dia mampigrna ny risque ny cancer du côlon et du rectum ary manadio ny intestin , tandis que les antioxydants éliminent les radicaux libre
10-CHOLESTÉROL: Manena ny taux ny cholestérol noho izy betsaka pectine soluble sur la fibre . Nyypectine soluble dia manasitra na manakana ny cholestérol
11-NY HODITRA : Miaro @ mony ary manala ilay hoditra simba iny ary mitsabo ny psoriasis sy d’autre problème
12-ANÉMIE: Noho izy betsaka vitamine K & acide folique ary fer noho izany dia afaka manasitrana ny Anémie
13-LES ULCÈRES!Miaro ny vavony na manao plâtre ny vavony ihany koa
***Tsy dia tsara loatra hoan’olona misy calculs renaux ****
MBA HO FANAMPIANA NY HAFA DIA PARTAGEO ARY

63

Torohevitra nalaina tao aminy pejy FB an’i Mme Mandanirina Anaïs

LAISSER VOTRE COMMENTAIRE