Les produits naturels

belamod

Aoka tsy ho arina intsony ny ranom-bary manomboka anio fa betsaka ny soa azo avy aminy anisan’izany ireto ho voatanisa eto ambany ireto : MAHASALAMA HODITRA Manadio hoditra Misoroka mony Manala ny « eczema » Manasitra ny hoditra may ny masoandro Mety aminy karazana hoditra rehetra na koa hoditra efa be mony sy misy takopery Asio aminy […]

belamod

  Fomba fampiasanao azy! 1 verre d’eau + 3 ou 4 pièces de gombo Alonanao ny alina dia sotroinao ny maraina vao mifoha mbola tsy nisakafo ary atao mandritra ny 3 semaines mba ho sitrana tsara enao !  IRETO AVY NO ZAVATRA SITRANY ARY METY HANAMPY BE DIA BE IREO MITADY ZAZA IHANY KOA 1-FIBRE : […]

belamod

Raha nisy ny ranomandry dia misy koa rano mafana Fisotranao rano mafana tsisy siramamy ny maraina dia hampiova zavatra betsaka @ vatanao 1-MANAMPY @ FIHENANA Ho anao sahirana misotro rano mafana misy citron ny maraina dia afaka misotro tsisy citron na siramamy koa enao mba hanampy @ fanalana ny tavy amin’ny vatanao ary miregler ny […]

Food high in protein on table, close-up

Maro ny singa hita amin’ireto karakazana sakafo folo ireto ka izany no anisany mahatonga azy hampatavy, izany hoe sakafo feno izy ireto ! *Trondro Thon : thon satria io no voatsongan’ny manampahaizana ara tsakafo fa tsara ho an’nireo te hampitombo vatana noho izy be proteine sy singa maro hafa     *Akondro : be magnesium […]

oeufs_de_caille1

Betsaka ny tombotsoa azo avy amin’ny fihinana ny œuf de caille ary ohatra amin’izany ireto . – Fahatomobanan’ny fandimbolana – Filaminan’ny saina ho an ‘ny olona stréssé lava – Mety tsara amin’ny olona mora reraka sa mangatsiaka tranon-jaza – Natao ho an’ny olona maray fo sy misy rano ny lamosina – Manatsara ny mémoire (fitadidiana) […]

leo_semente_abbora

  -be otrik’aina ary manankarena vitamine Indrindra ny vitamine E Vitamine B6 Manadio ny ao anaty Misoroka ny aretin’ny « prostate »sy tsara hoanin’ny lehilahy 40 taona mahery eo. Mahatsara ny tatavia sy ny vehivavy izay hitsahatra fadim-bolana. Mahatsara ny fomba fiasan’ny fo sy mampihena ny taan’ny « cholestérol » Mampiena rari-tsaina sy manampy ireo olona mitaintain-dava sy tsy […]

belamod

  Ahitana vitamine betsaka, indrindra ny vitamine C ary tena be otrik’aina Manakarena fer -mamono kankana sy mahatsara tsinay Mampitony tazo(maka ravina 15g dia ampangotrahina @ rano 3 vera,avela hangatsiaka,sot roina in-3 isan’andro) Mahatsara ,manalefaka ny hoditra sy miaro amin’ny main’ny masoandro(voasana ary azo hosorana mivantana @ hoditra) Mahatsara ny voa Manamafy ny taolana Mahatsara […]

img_comment_traiter_l_acne_legere_911_orig

  Betsaka ireo torohevitra entina eto hanadiovana ny tarehy efa simban’ny mony fa ahoana kosa raha sorohana dieny mialoha ny fipoitrany? Amin’ny alalan’ny fihinanana ireto sakafo ireto no ahafahana manao izany. Dite maitso Ny “antioxidant” ao anatin’ity dite maitso dia manampy betsaka amin’ny fisorohana ny fipoiran’ny mony satria ahafahan’ny vatana miady amin’ireo “radicaux libres” izay […]

mer

Ankoatry ny fihariana sy ny sakafo dia misy tombotsoa maro azontsika amin’ny ranomasina. Efa misy fikarohana any ny hamadihana azy ho rano fisotro madio, ao koa ny hamadihana azy ho angovo. Ny tombony ara-pahasalamana no asiana resaka. 1) ny filomanosana 12-15 minitra isan’andro dia efa azahoana mineraly ho an’ny vatana mivantana. Mihalehibe ny hirika kely […]

canne_10

Ny fary indray no ho resahintsika kely anio. * Manadio ny nify ny fihinanana (fifihana) fary. Tsy mba niborosy nify ny olona taloha fa amin’ny alalan’ny famaohana ny nify @zoron-damba matetika no fahita. Rehefa matoy ny fary dia io indray no entin’izy ireo anadiovana ny nify. Fotsy botsiaka aok’izany ny nify rehefa avy mifiaka fary. […]