Santé

belamod

Aoka tsy ho arina intsony ny ranom-bary manomboka anio fa betsaka ny soa azo avy aminy anisan’izany ireto ho voatanisa eto ambany ireto : MAHASALAMA HODITRA Manadio hoditra Misoroka mony Manala ny « eczema » Manasitra ny hoditra may ny masoandro Mety aminy karazana hoditra rehetra na koa hoditra efa be mony sy misy takopery Asio aminy […]

belamod

    POMME DE TERRE Tetehanao atao rondelle ilay Ovy dia kosehanao eo @ ilay misy mainty iny atao mandritra ny 5mn par jour  JUS DE CITRON Potserinao citron 1/2 citron dia maka coton kosehanao moramira mandritra ny 5 mn ihany koa na ilay 1/2 citron iny tonga dia hikosehanao azy! Kobanina avy eo JUS […]

belamod

  Fomba fampiasanao azy! 1 verre d’eau + 3 ou 4 pièces de gombo Alonanao ny alina dia sotroinao ny maraina vao mifoha mbola tsy nisakafo ary atao mandritra ny 3 semaines mba ho sitrana tsara enao !  IRETO AVY NO ZAVATRA SITRANY ARY METY HANAMPY BE DIA BE IREO MITADY ZAZA IHANY KOA 1-FIBRE : […]

belamod

FOMBA HIALANA @ SIGARA ZAVATRA ILAINA 1/2 Pamplemousse 1/2 Orange 30 ml d’huile de noix de coco (diloilo coco) 5 gr d’origan 20 ml de thé camomille 30 ml d’huie jojoba 30 ml d’huile d’olive   FIKARAKARANA Potserinao miaraka ireo orange & pamplemousse dia hafangaronao miaraka ireo atao lasa pâte Tehirizinao @ boîte kely mety […]

belamod

ZAVATRA NATURELS TSY MISY EFFETS SECONDAIRES ZANY!   ZAVATRA ILAINA 3 Tranches de pastèque 1 Citron jaune 1 Citron vert 10 pièces de fraise   FIKARAKARANA Mixena ny pastèque  avy eo harotsaka ilay fraise ary potserina mitokana ilay citron zay vao mixena miaraka ndray! FAMPIASANA AZY Sotroina 30 minutes avant na 1h avant ny rs […]

belamod

FOMBA FITSABOANA NY NONO Nono manaintaina , Misy kyste , misy cancer etc…  NONO MANAINTAINA Maka carotte enao dia rapena ary ilay ranony iny no miaraka @ faikany osoranao eo @ ilay nono Avelanao mandritra ny 30 mn na 1h vao sasana @ rano matimaty Atao 2 fois par jour tsy mifidy fotoana 2/ LAISOA […]

cancer-4

NOHO ILAY FAHABETSAHANY NY HOMAMIADANA(CANCER) DIA ALEO TSIKA MBA HANAO CHIMIOTHÉRAPIE MIARAKA @ RADIOTHÉRAPIE @ TRAITEMENT NATUREL NDRAY ARY OH! Zavatra tsotra sy mora hita avy no zavatra ilaina @ zany!   1 Pomme verte 1 Bouquet d’ortie (anatsilo na anapatsa) 2 Carottes 1/2 Chou (laisoa) FIKARAKARANA Mixena miaraka ireo ary afaka ary raha tsy maintsy […]

belamod

  SAFIDY IREO KA IZAY NO HATAOVY NA MORA HITA ! 1/ THÉ LAVANDE NA DOUCHE LAVANDE 1 Tasse d’eau chaude 2 Cuillères à café de lavande Alonao mandritra ny 10 mn dia sotroina afaka mampiasa tantely fa tsy siramamy atao manomboka ny règle ary tohizina h@ faran’ilay règle  iny . DOUCHE LAVANDE  Mampangotraka rano 1 […]

belamod

   SAFIDY IREO FA TSY NDRAY ATAO  1/ ✔ AIL & HUILE D’OLIVE Totona ilay Ail dia ary afangaro @ ilay huile d’olive avy eo hatao suppositoire ao @ ilay hémorroïde iny ! 2/ ✔ ALOE VERA (VAHONA) Osorana vahona 3 fois par jour ilay hémorroïde 3/ ✔ CURCUMA Atao suppositoire ilay poudre curcuma iny […]

belamod

FOMBA FITSABOANA NY APPENDICITE NATORALY NA KAMBO-TSINAY ITANAO ENY @ MPIVAROTRA TAPAKAZO AKAIKY ANAO AVY IREO Ireto avy ny zavatra hilainao 1/ Sakamalao sahabo 2 cm 2/ Tsotsorin’angatra fakany 2 sahabo ho 5cm 3/ Sirahazo 1 sotro kely 4/ Sisaken’omby tsy lany 1 tanana 5 / Rano 1L Afangaro ireo dia tenehana Atao very sasaka […]