Bébé & Maman

tranchees

Akory e! 1)-Tsy hain’ny lehilahy izany na koa ny Vehivavy mbola tsy niteraka. 2)-Arakaraky ny toe-batany Vehivavy io misy tsy re ny ‘Pi’ fa tsy hoe tsy misy. 2)- Ny ‘Pi’ dia fiverenan’ny ‘Tranon-jaza’ @ laoniny ao anaty ao. 3)- Mikarainkona tampoka ka manohatra nohon’ny farary t@ fihetsehan-jaza. 3) 6 Ora aorian’ny fiterahana matetika no […]

belamod

Comment elles apparaissent ? Elles apparaissent souvent lors d’une grande prise de poids, ou de croissance. Elles peuvent aussi apparaître lors d’une grossesse ; même principe que pour la prise de poids, c’est parce que pendant la grossesse ou la prise de poids, la peau ce tend, donc les vergetures apparaisse. Comment les éviter ? […]