Beauté & soins

goyave-0000

  Hafa sy ara-pahasalamana foana ny akora natoraly rehefa te hanatsara ny volo. Isan’izany ny ravin-goavy izay sady mampaniry volo no misoroka ary mitsabo ny fihintsanam-bolo. Araho anie ity torohevitra ity . Manankarena vitamina E Afaka misoroka hatrany amin’ny 100% ny fihintsanam-bolo no sady mampaniry volo ny ravin-goavy. Ny vitamina E ao anatiny no tena […]

belamod

  Vanim-potoanan’ny goavy izao ka tsara araraotina izany. Manana fahafahana manadio ifotony ny hoditra mantsy ny goavy, sady manamandina azy. Ity atolotray anao androany ity dia sady azo atao maska no atao “gommage” koa Akora ilaina : · Goavy mavokely 2 · Menaka “sesame” (tsena lehibe) 2 tete · “Beurre de karité” (tsena lehibe) 1 […]

vergetures

  Kibo, fe, fitombenana, sandry, ranjo, … maro be ireo faritra mora azon’ny tsatsakaotra. Rehefa avy nihitatra ka miverina maka ny toerany teo aloha ilay hoditra, dia mamela an’ireny faritra mamotsifotsy toy ny mivanjitra ireny . Misy ny fomba natoraly azo hanesorana azy. Averina matetika kosa anefa izany, mba hahafahany tena mandaitra tanteraka. Ny tantely […]

belamod

  Isan’ny mampiferinaina vehivavy maro ny fanalana volomaso amin’ny alalan’ny « pince à épiler », noho izy marary sy manaintaina . Tokony tsy hitranga anefa izay fahatsapana izay raha toa ka hay tsara ny fanaovana azy. Fantaro araka izany ireo teknika fanalana ny volomaso amin’ny alalan’ny « pince à épiler » mba ho lavorary ny […]

la-sueur-est-secretee-par-les-glandes-sudorales-et-permet-a-notre-corps-de-se-rafraichir_66672_w696

  -rehefa avy midio isan-kariva dia hasiana voasarimakirana ny faritra rehetra izay tena tsemboka(tanana,tongotra sns…)ary hoentina matory. -vinaigre de cidre:atao @ vovon-dandihazo,rehefa madio tsara iny dia hasiana vinaigre de cidre ireo faritra rehetra mora tsemboka,hoentina matory . -rehefa mandro dia maka eponge dia hosorana savony tsotra sy karibonetra dia hosorana amin’ny vantana rehetra ary avela […]

LMO6326-900

  Be mpampiasa raha ny masonjoany eto amintsika. Tena tsara izy io saingy misy ihany ny tsara ho fantatra mahakasika azy. 1 – Ireo tombontsoa entiny -Mahamandina tarehy izy -Manalefaka ny hoditra somary matevina -Noho izy misy ireny potipotika manify azo -amin’ny fikikisana azy ireny,dia mahasolo gommage izy, ary izay no mahatonga ny olona hilaza […]

curly-hair-tout

  Tena mamelona ny volo olioly ny « bain d’huile », satria sady manala vakivaky no manamandina azy ary tsy dia mampisavovona azy loatra. Mila fahaizana tsara anefa ny fanaovana azy izay vao misitraka ireo voka-tsoa entiny ireo. Zavatra ilaina – Menaka natoraly karazany roa avy. Raha volo makina : menaka “coco” menaka“karité” na zavoka. […]

belamod

  Tsy mahazatra ny vehivavy malagasy loatra ny mampiasa akora mikolo hodi-tava fanosotra amin’ny alina. Marobe mantsy mihevitra fa ilaina ny mamela ny hoditra haka aina amin’ny alina, ka izay no mahatonga azy ireo tsy manao na inona na inona mialohan’ny hatory. Amin’ny alina anefa no mihavao ny selan’ny hoditra, izay miantoka betsaka ny hatsarany… […]

3633842-hand-reflexology425x282

Raha vao mihamidina ny maripana ka somary mangatsiaka ny andro dia mihasimba ny hodi-tanana. Mora maina sy marefo ka mila karakaraina tsara. Manginy fotsiny ny fahasimban’ny hodi-tanana vokatry ny fiasany be loatra sy ny tsy fahampian’ny fikarakarana azy. Torohevitra iatrehana izay fahasimban’ny tanana izay, ireto atoro anao ireto. Mizatra manamandina azy Atao fahazarana mihitsy ny […]

capsules-blanches-base-longue

  Rehefa mandroso ny taona dia toa mihamavo izany ny lokon’ny hohon-tanana. Tahaka izany koa, rehefa zatra mampiasa « vernis », na rehefa mifoka sigara. Hita ho salama kokoa anefa ny hoho rehefa fotsy ary tsara kokoa ny fijery azy. Ireto misy fomba azo amerenana ny lokon’ny hohon-tanana ho fotsy tsara : · Lomana amin’ny […]