Sirop de navet : Ody koaka an-zazakely

Ahoana ny fanamboarana azy

Noho ny navet antiseptiques (manala loto) sy anti-inflammatoires (manala fanaintaina mavaivay) , dia tsara mihitsy izy hiadiana amin’ny kohaka. Masiatsiaka kely ny tsirony fa mandaitra ihany izy!

Mividiana navet:

-e8-b5-a4-e8-95-aa

  • Teteho manify dia asio siramamy kely .
  • Alonao miaraka ireo mandritry ny alina.
  • Rahampitso dia alaivo ny rano azonao teo dia ataovy anaty kaopy madio na tavoahangy kely.
  • Misotroa 3 sotro lehibe isan’andro amin’iny mandrapaha- sitrana.
  • Ataovy anaty frigo ilay sirop mba tsy hivadika.

Oignon mampitony ny kohaka amin’ny alina:

– 15 minitra alohann’y hatory dia managalà oignon lehibe iray (oignon rouge no tena tsara raha mahita) .

– Tapaho efatra iny, ataovy anaty vilia kely dia apetraho eo an-doha fandriana

– Andramo fa mandaitra!

 

Torohevitra avy aminy Mme Felana Nirina Yvonne
Afaka manjifa ny boky novokariny ihany koa ianao
Misy karazany 3 :
1-TOROHEVITRA MOMBAN’NY FAHASALAMAKO SY NY ANKOHONAKO
2-TOROHEVITRA MAHASOA MOMBAN’NY RENY SY NY ZAZA
3-BOKY FIANARANA KABARY
TOROHEVITRA MOMBA NY FAHASALAMANA