Manala tanteraka ny tsatsakôtra

TOLOTRA:

1)-Misy karazany 3 ny tsatsakôtra:

a)Mivohitra mitsipitsipika mainty kokoa nohon’ny oditra.

b)Ny mifanohitra amin’io,zany hoe milentika no fotsy kokoa nohon’ny oditra.

d)Mitsipitsipika fotsy,tsotra fotsiny.

2)-Ny tokony hatao,na dia mitondra vohoka aza,na mbola tsisy aza.

a)-Raha natavy ianao ka lasa nahia

NA nahia no lasa natavy.
NA koa eo ampitondrana vohoka.
Dia mihitatra sy mihena toy ny fingotra zany ilay oditra.

Ka ilaina ny fikarakarana azy.

b)Isaky ny avy mandro isan’andro dia asio ditina vahona ny vatana iray manontolo.

d)Manala oditra maty(gommage corps in1 na in2 isan-kerinandro

ka reto no afaka atao
tai-kafé+crème fraîche na yaourt NA vovo katsaka NA soja NA apombo vary gasy malemy NA masonjoany NA vovoka kanelina .
Afangaro amin’ny etsy ambony an!

NA levonina ao anaty ranom-boasary makirana ny alamo,ahosotra amin’ny vatana 1manontolo avela ho maina ka ny fela-tanana ihany no mikosoka azy.

e)Mampiasa (gant de crin) raha vita Frantsay io dia toy ny gony raha vita sinoa feno ny tanàna,500Ar dia mahazo,savony Nosy fotsy ampiasaina.
f)Rehefa hikobana asio tsongo karibônetra ary rano mangatsika hikobanana. g)Ataovy ireto fangaro ireto ary afaka atao sarona(Masque)isan’andro ka 30mn ny faharetany:Zavoka nopotserina+tantely+ranom-boasary makirana Atao MITOVY fatra.

h)Raha kamo,izaho manana menaka mahafaka tantera azo antoka tsisy vokatra ratsy.

i)Mahavara ary madiova arak’izay ilainao.

j)Tontolo andro SOA no hirariko hoan’ny tsirairay

 

Ecrit par Mme Michou MJ Ramarobandro
Salon MICHOU BEAUTÉ
Ambatomitsangana CNTMAD
033 37 ou 032 02 027 90

12039709_596418623831231_1418244328002265431_n

LAISSER UN COMMENTAIRE