Ho an’ireo maniry ny hiteraka mafy

Ho an’ireo zay te hitaraka ndray ity!

Sy ireo manana olona tsy mandeha règle, ireo avy nihinana fanabeazanaizana , ireo ménopause, manana olana ao @ utérus, ovaire ,etc…
Ireo manana olana @ Progestérone na koa ny l’estrogène dia  ity fomba ity no miresoudre ny problème nareo zany hoe manadio tanteraka ny taova ao anatinao ity!


INGRÉDIENTS

1 bouquet d’ortie
1 bouquet d’oseille
1 bouquet de pissenlit
2 Pommes verte
1 bouquet de mauve
Ireo no mixenao miaraka ary atao jus sans sucre afaka mampiasa rano kelyأنأيس enao 1/2 verre ihany ! Noho izy manadio ny kibo na taova izay tokony hiterahanao diaمأندأ tsara raha ny maraina vao mifoa no misotro ilay jus ary atao mandritra ny 15 jrs na 2 semaines zany! 15 jrs na 2 semaines Tsy tapaka io!
Mazotoa ary dia mahazoa Zay hirinareo avy

 

Torohevitra nalaina tao aminy pejy FB an’i Mme Mandanirina Anaïs

LAISSER VOTRE COMMENTAIRE