Ny tsiranoka avy any amin’ny fivaviana na Perte Blanche

NY PERTES BLANCHES🌲🍏🌲
Ny pertes blanches, na koa hoe leucorrhées, dia tsiranoka avy any amin’ny fivaviana.
Ny vehivavy dia normal raha misy tsiranoka mandeha, satria lubrifiant hoan’ny vagin iny. Rhf manakaiky ny ovulation , pendant et apres, dia mihabetsaka io. Rhf tsy misy fofona maimbo, maitso, marron, mangidihidy , na lasa te hipipi lava, misy râ, mamaivay, marary ny kibo, marary rhd manao RS, mivaingambaingana na toy ny mandroatra dia tsy tokony atao mahalasa saina. Fa raha vao misy amin’ireo dia manatona gynéco haingana.
Aza dia zatra manosotrosotra na misasa am zavatra ankoatry ny rano madio, fa manimba ny flore vaginale.


NY ASAN’NY PERTES BLANCHES


✔Miaro antsika amin’ny microbes ireny tsiranoka ireny.
✔manadio sy milubrifier ny vagin
✔izy no manampy ny spermatozoïdes miakatra mankany amin’ny utérus mi féconder ny ovule.


👉Aza manao slips tsy coton
👉Misasa isan’andro
👉Fidio tsara ny qualité n’ny serviette hygiénique sy ny protége slip ampiasaina fa tokony mifoka tsara nefa koa tsy mamela ny vulve ho maina
👉Mazotoa mifafa rhf avy mipipi fa tsy rhf avy mikaka ihany
👉tanana madio foana no alefa any fa tsy tanana maloto.
👉Rhf mifitra dia avy any aloha mankany aoriana foana
👉Tsy misikotsikotra, ny ao anatin’ny vagin tsy mila diovina amin’ny rano, na désinfectant, na lingettes.


FA MANINONA RHF MISY R.S. DIA LASA BE DIA BE ILAY SÉCRÉTION VAGINALE?


🍁Misy glandes roa eo amin’ny lèvres vaginales:

Glandes de Bartholin : Manome tsiranoka ireo rhf misy excitation sexuelle

Glande de Skene dia manome tsiranoka rhf misy orgasme. (Izay no iantsoana azy koa hoe prostate féminine).

Mandritry ny excitation koa dia migonfle ny vagin, dia mbola misy tsiranoka avoakany koa, ilay antsoina hoe hatsembohana vaginale.


FA MANINONA RHF MANODIDINA NY 14EME JOUR DIA LASA MIHABETSAKA ILAY PERTES BLANCHES?


Andro vitsivitsy alohan’ny ovulation dia misy tsiranoka avoakan’ny col de l’uterus, toy ny tapotsin’atody izy:

Natao handray ny spermatozoïdes ny asany

Manome « sakafo » azy sy manampy azy hiakatra hoan’ny amin’ny ovule.

Raha tsy misy an’io glaire cervicale io ny vehivavy dia momba.

Be pertes blanches ianao rehefa tonga ny ovulation?

Fertile tsara zany ianao.

Rehefa tapitra ny ovulation , dia lasa somary fotsy na manopy mavo no tsy fluide intsony fa madity kokoa ilay glaire cervicale.


LASA BE DIA BE NY PERTES BLANCHES


Herintaona mialohan’ny 1eres règles n’ny tovovavy, satria manomboka miasa ny hormones sexuelles.

Signe une bonne puberté ny pertes blanches betsaka

Fa mihena rehefa mandroso ny taona


Ny vehivavy bevohoka:

Miakatra be ny hormones mandritry ny vohoka, dia mihabetsaka koa ny pertes.

Toy ny ronono ny lokony.
Ny vehivavy manao RS matetika.

Ny ampitson’ny RS dia mitombo ny quantité n’ny pertes.

Normal daholo izany.

Torohevitra nalaina tao aminy pejy Fb an’i Mamitina Rakotomanana

PARTAGER & LAISSER VOTRE COMMENTAIRE

Merci :)