Atao ahoana manala tasina mony?

 

Mamela tasy sy mamaritra maintimainty eo amin’ny tarehy, na ny lamosina ny mony rehefa maina.

Raha tsy koloina fa avela fotsiny hijanona eo anefa ireo tasy dia hiangona ka ahiana handoaka na hanasy faritra lehibe eo amin’ilay tarehy.
Teknika tsotra kely azo ampiarina ao aorian’ny fahamainan’ny mony ireto aroso anao ireto.

Tsara atao fahazarana mba hikoloana ny tarehy.

Voasarimakirana

Fomba voalohany, azo ampiarana ilay teknika fanalana tasina mony ny voasarimakirana.

Sady mandrisika ny hoditra hihafotsy amin’ny fomba voajanahary ity akora ity ary manadio azy ihany koa, mba hanala ireo tasitasina mony.

Ny atao : vontosy ranom-boasarimakirana tsy mitapoka ny vovon-dandihazo, dia apetapetaho eo amin’ireo faritra nisy tasina mony.

Isa-kariva mialoha ny hatory no hanaovana izany.

Avela hilona eo 15 minitra vao kobanina, hamainina, ary hamandinina ilay hoditra, izay vao matory.

Tantely

Mpamono bakteria amin’ny hoditra ny tantely ary efa ampiasaina foana amin’ny ny kolo endrika.

Tantely tsy mitapoka no ampiasaina eto. Ahosotra amin’ireo tasitasina mony avy hatrany dia avela hilona eo mandritra ny 20 minitra.

Kobanina avy eo.

Raha karazana hoditra tena mitera-menaka sy mitsahatra misy mony ny tarehinao dia asio tamenak’atody miaraka amin’ilay tantely.

Ampitoviana tsara ny fatrany.

Torohevitra nalaina tao amin’ny Pejy FB : Conseil ET Partage

LAISSER VOTRE COMMENTAIRE