Tsy miaraka mihitsy ny rano mafana sy karibonetra

1) TSY miaraka mihitsy ny rano mafana sy karibonetra fa vao maika manimba

2) Manadio sy manafotsy nify, ary tsy maha maimbo vava, na mauvaise haleine

 • Rehefa avy miborosy nify dia ontsanina amin’ny ranona karibonetra ny vava
 • Karibonetra ampahefatry ny sotrokely atao anaty rano tapaky ny kaopy

2) Manala fofona ny karibonetra, azo atao solona déodorant, indrindra ho an’i reo mora tsemboka.

 • Rehefa avy mandro dia maka indray mitsongo ahosotra amin’ny helika anakiray ary iray mitsongo ny iray.
 • Raha matetika misy fofon-tongotra dia amin’ny alina no hosorana karibonetra ny tongotra.

3) Manala rivotra amin’ny kibo sy vavony

 • Maka tapaky ny sotro kely dia atao anaty rano mangatsika tapaky ny kaopy
 • Atao mamy tsara (satria tsy ny olona rehetra no tia ny tsirony) dia sotroina indray mandeha iny
 • Raha tsy mbola tsy afaka dia afaka adiny 5 indray misotro.
 • Marihiko ihany fa rano mangatsika no atao.
 • Raha zazakely minono no idiran’ny rivotra dia ny reniny no misotro ity ary mampinono avy hatrany avieo.

4) Afaka hasolo après rasage, rehefa avy miharatra dia matetika misy maratra kely

 • Maka rano mangatsika ianao dia asinao karibonetra tapaky ny sotrokely
 • Sasana amin’ny ilay faritra naratana.

5) Mampalefaka ny hoditra

 • Ho an’ny vehivavy mikarakara tanana
 • Maka karibonetra tokony ho iray sotrokely dia asiana rano kely, goutte vitsivitsy mba hahatonga azy ho pâte,
 • Kosehina amin’iny ny tanana, ny elakelantanana,…
 • Kobanina avieo

6) Manafotsy hoho

 • Mialohan’ny hanaovanao vernis mahazatra dia manao pâte (karibonetra sy rano kelli) anaty bol kely ianao
 • Lomana 10mn à 15min ao ny hoho ary kosehina amin’ny borosy avy eo
 • Kobanina ary afaka manao vernis mahazatra ihany ianao avieo.

8) Fanaovana gommage tsara be

 • Indrindra ho an’ireo manana masokonditra (pore) misokatra be loatra.

9) Ho an’i reo misy vay matetika na aretinkoditra hafa dia apina karibonetra iray sotro fihinana anaty rano fandroana (seau 20litre) d

 • Raha mihoatra anio ny rano fandroanao dia atao proportion fotsiny
 • Atao isan’andro mandrapahafak’ilay aretina
 • Rehefa afaka dia indray isaky herinandro ihany ianao no mampiasa

10) Manala mony

 • Manao pâte kely amin’ny karibonetra
 • Apetaka moramora eo amin’ilay mony
 • Avela 10min dia kobanina
 • Atao mandrapahafaky ny mony.

 

Torohevitra nalaina tao aminy pejy Fb an’i Mamitina Rakotomanana

 

PARTAGER&LAISSER VOTRE COMMENTAIRE

Merci :)