Tianao ny hitazona ny lokon-dambanao ho fotsy botsiaka?

Rehefa misasa matetika ny lamba fotsy dia ela ny ela dia makafoka ny lokony na somary mia-mavo

Mba Hitazonana an’izay loko fotsy botsiakaa izay ary dia ireto misy torohevitra vitsivitsy
atolotray ho anao.

100

Voasary Makirana :

Mitazona ny lokon-damba fotsy ny voasary makirana ary manome hanitra ihany koa
toy izao ny fanaovana azy .
Rehefa avy manakombana lamba iny ianao dia alony ao anaty rano magatsiaka be
nasiana voasary makirana nozaraina 4 .
Avelao hilona 15min eo vao esorina
avy eo dia atapy aminy toerana tsy dia e masoandro be loatra , fa manimba ny lamba ny taratry ny masoandro
be loatra.

a5c056a524f1c2645d56d972f54832f7

Levure chimique na  koa karbonetra :

Raha tsy manana voasary makirana ianao dia afaka mampiasa Levure chimique na koa karbonetra iany koa , atao toy ny nanaovana
ny voasary makirana ny fanaovana azy .
Rehefa avy voakobana madio tsara iny dia avereno alona ao anaty koveta misy rano nafangaro tamina
Levure chimique tapaky ny sachet.

 

PARTAGER&LAISSER VOTRE COMMENTAIRE

Merci :)