Savon de Marseille : Manatony ny fanaintainana

*Ary atao fanadiovana ny ratra ihany koa

* Manala ny microbe manodidina ny ratra ny savon de marseille
ka toy izao ny fampiasa azy :

  • Alaivo ny huile d’olive
  • Ataovy ao anaty vera na boite na yaourt dia fenoy eo aminy atsasany
  • Avelao ilona ao ny savon de marseille mandritra ny tapak’andro
  • Hosory an’io fangaro io ny ratra
  • Safoina moramora , atao rakotra ny ratra iray manontolo hatraminy hoditra manodidina azy
  • Rehefa vita dia kobanina hadio tsara

Afaka averina foana mandra paha sitrana ry ratra.

Sitrana soa ary ô

 

PARTAGER & LAISSER VOTRE COMMENTAIRE

Merci :)